Odpovědi na nejčastější otázky


Podle čeho a jak správně vybrat pěstitelský substrát?

Základem efektivní a kvalitní pěstitelské technologie je výběr vhodného pěstitelského substrátu, který je garancí úspěchu. Při volbě substrátu se řídíme především pěstitelským zaměřením, nároky jednotlivých rostlin, klimatickými podmínkami, ale především účelem, na který se daný substrát má využívat.

Substrát má svými fyzikálními, chemickými a biologickými parametry vytvářet vhodné prostředí na klíčení semen, hlíz, cibulek, při zakořeňování řízků a odkopků, pro růst a vývin vybraných rostlin resp. hub.

Kvalitní pěstitelský substrát nemá obsahovat škůdce a původce chorob, nemá mechanicky ani chemicky poškozovat kořeny, přičemž musí vytvářet  takové prostředí, ve kterém se rostliny, keře, stromy i houby svými kořeny a podhoubím upevňují a jejich tržní produkty vyhovují potravinářským a jiným kritériím.

Profesionální pěstitelé zpravidla nenechávají nic náhodě, upřednostňují především profesionální substráty vysoké kvality od renomovaných výrobců s dlouholetou tradicí prodeje na trhu. Přičemž platí jednoduchá zásada, nestačí rašelinu vytěžit a zabalit, ale za kvalitním produktem stojí samotná firma so svojí dlouholetou tradicí, zkušenostmi a profesionálním týmem, co v konečném důsledku pro pěstitele znamená jistotu.

Má obsah rašeliny vliv na vlastnosti substrátu?

Jednoznačně ano, obsah rašeliny, její kvalita a charakter určují vododržnost, vzdušný režim a do určité míry má vliv na zastoupení minerálních látek.

Rašeliny vrchovištní jsou poměrně chudé na obsah minerálních látek, tvoří se ve vyšších zeměpisných polohách, v oblasti pramenů. Její předností je lehká tvarovatelnost a nízká biologická aktivita. Používá se jako komponent do substrátů, substrátů na přípravu  zakořeňovačů a naboptnávacích podložek. Je vláknité struktury a hnědé barvy.

Slatinná rašelina se tvoří  na prameništích podzemních vod s vyšším obsahem minerálních látek. Je bohatší na živiny než vrchovištní. Má menší kypřící a vododržnou schopnost. Je tmavě hnědé barvy, sypké až drobivé konzistence, mezi prsty je lehko roztíratelná, pH je slabě kyselé až neutrální a má vyšší počet a bohatší druhové zastoupení mikroorganismů.

Substráty na bázi rašeliny jsou mnohdy míchány s jinými příměsemi, aby se zlepšily její fyzikální vlastnosti. Samotná rašelina obsahuje velké množství malých částic, které po určité době degradují, a tím se radikálně snižuje nevyhnutná vzdušná kapacita. Aby se předešlo těmto problémům, používají se různé příměsi – větší částice rašeliny -  např. borkovaná, perlit, minerální vlna, expandovaný keramzit. pH se standardně v substrátech nastavuje vápencem.

Jak je možné, že se v novém, čerstvém substrátu nacházely malé mušky – smutnice, žížaly či dokonce ponravy chroustů?

V kvalitních, profesionálních substrátech od renomovaných výrobců s dlouholetou tradicí se s takovýmto problémem nesetkáváme, je to vyloučeno, už samotný výběr surovin a komponentů podléhajících přísným kritériím a kontrole vylučuje výskyt uvedených organismů. Avšak i z tohoto důvodu je důležité dodržovat podmínky skladování, jak je uvedeno na balení, totiž nevhodným skladováním u prodejce resp. zákazníka se mohou do substrátu dostat nechtěné mikroorganismy příp. semena plevelů atd.

Mám možnost takový substrát reklamovat?

Pokud se zmíněný problém vyskytne navzdory dodržení správných skladovacích podmínek uvedených na obale, v tom případě uvedený substrát nesplňuje požadované parametry a měl by se reklamovat.

Při dodržení zásad skladování, při neporušených obalech určitě ano. Avšak je nutné brát do úvahy, že obsah hnojiva se skladováním sníží - je možnost opětovného přimíchání dávky startovacího hnojiva.

 

Je opravdu rozdíl mezi univerzálním substrátem a tím, co je určený například na pěstování muškátů?

Univerzální substráty obsahují poměrně široké rozpětí objemové hmotnosti a koncentrace solí včetně širokého rozsahu pH. Každá pěstovaná rostlina má specifické požadavky na dané ukazovatele, proto se při výběru pěstitelského substrátu prvně řídíme nároky pěstované plodiny na dané parametry.

Obsahuje každý substrát startovací dávku hnojiva?

Substráty na našem trhu obsahují hnojiva, které jsou zpravidla přidávány ve formě minerálních nebo organických hnojiv během výroby. Pěstitelské substráty nižší cenové kategorie obsahují velmi malé množství hnojiva. Kvalitní substráty obsahují deklarované množství startovací dávky hnojiva, které podpoří růst rostlin a zlepší dynamiku růstu a  celkovou vitalitu rostlin. Jejich množství je přesně kalibrováno podle požadavky rostliny.

Kdy mně zůstal substrát určený na výsev a množení, mohu ho použít na výsadbu balkónovek?

Samozřejmě že ho můžete využít, jen je vhodné, když se namíchá v určitém poměru se substrátem vyšší frakce. Následně nezapomeňte použít vhodná hnojiva při zálivce.

Jak mohu zlikvidovat starý substrát?

Starý substrát se zpravidla rovnoměrně rozhodí do zahrady, pokud pěstované rostliny na substrátu nebyly během vegetace napadeny chorobami, které by se mohly následně půdou rozšířit na pěstované kultury. Taktéž se může využít pro kompostování.

Je rozdíl v kvalitě mezi substrátem, který obsahuje biohumus a substrátem s obsahem kůrového humusu?

Biohumus (Vermihum) - používá se vícero názvů, je zpravidla zažitý název pro materiál rostlinného nebo živočišného původu, který je zpracován žížalami. Pro přípravu biohumusu se využívají i klasická organická hnojiva např. vyzrálý chlévský hnůj, který má po průchodu trávicím traktem žížal drobnohrudkovitou strukturu, vytváří agregáty jemné frakce a je obohacen o stimulační látky.

Na kompostování pomocí žížal se využívají tzv. kalifornské žížaly, které jsou menšího vzrůstu jako žížala obecná, a vyznačují se větší žravou schopností; v zahraničí se využívají i na kompostování nežádoucího odpadu. Při aplikaci biohumusu na zeleninu nastalo snížení hladiny dusičnanů, za současného zvýšení obsahu vitamínu C. Využívají se i výluhy z biohumusu na listovou aplikaci rostlin.

Kůrový materiál před použitím do substrátů nejprve vyfermentuje, čímž se sníží, resp. úplně odstraní inhibiční účinek obsažených fenolových látek. Důležité je složení kůrového humusu a jeho komponentů, používá se kvůli vysoké vododržnosti, při výrobě zakoreňovačů i při pěstování různých druhů zeleniny

Navzdory ověřeným příznivým účinkům Biohumusu na vlastnosti substrátu ho používají jen některé značky substrátů, je nutné sledovat složení substrátů na obale, kde je případný obsah Biohumusu uvedený.

Má pěstitel nějakou možnost si ověřit, zda se v substrátu s mykorhizními houbami tyto skutečně nacházejí?

Diagnostikace přesného druhového složení a taktéž určení počtu mikroorganismů a mykorhizních hub je velmi obtížné a je to možné jen ve specializovaných laboratořích. Tyto metody jsou však poměrně finančně náročné. Pro zákazníka je pomůcka samotné zastoupení resp. podíl světlé rašeliny ke tmavé hnědé v pěstitelském substrátu. Světlá (bílá) rašelina se vyznačuje širším a bohatším zastoupením mykorhizních hub v porovnání s obsahem v tmavších rašelinách. Kvalitnější substráty obsahují složku bílé rašeliny, která nejen zlepšuje strukturu, ale tím i podíl mykorhizních hub v substrátu.

 


Spět